English

Opleiding instructeur

Krav Maga Hybrid

Krav Maga Hybrid, de evolutie van het traditionele Krav Maga, is een realistische vorm van zelfverdediging. Alleen dat wat werkt op de straat, en getest in een scenario van meerdere tegenstanders, wordt getraind. Wij zetten ons in om Krav Maga Hybrid op de kaart te zetten. Meer mensen bekend maken met deze intensieve vorm van zelfprotectie is het doel.

Omdat je samen meer bereikt dan alleen worden instructeurs opgeleid.

Wij zoeken mensen die hard willen werken, een realistische kijk hebben op zelfverdediging, willen meeliften op de kwaliteit van Krav Maga Hybrid én zich willen laten opleiden tot instructeur

Op dit moment is er plaats voor instructeurs die:
 • • trainingen kunnen waarnemen
 • • (intro-)trainingen kunnen verzorgen bij organisaties die switchen naar Krav Maga Hybrid System
 • • eigen zelfstandige vestigingen willen opzetten
 • • trainingen van de hoofdinstructeur kunnen waarnemen

Kan iedereen deelnemen aan de opleiding / zijn er voorwaarden?

In het kort: 2x 'ja'.

 • • je bent tenminste 21 jaar oud
 • • je bent volledig fit en gezond en verklaart voor eigen risico de opleiding te volgen
 • • je spreekt en begrijpt de engelse taal op een redelijk niveau
 • • je bent in het bezit van een EHBO diploma of bent bereid dit z.s.m. te behalen
 • • jouw gedrag is onbesproken

Jouw eigenschappen en enkele zaken die je je even moet afvragen vóór de inschrijving

 • • KMH leren vraagt inzet, toewijding, discipline, loyaliteit. Heb je dat?
 • • Heb je voldoende tijd, m.a.w. kan je e.e.a. inpassen in jouw huidige schema of ben je bereid dat schema aan te passen.
 • • Je hebt een realistische kijk op zelfverdediging
 • • Je komt uit een ander KM-systeem; dat is een pré maar ben je ook bereid je aan te passen aan het KMH-systeem?
 • • Je beoefent al jaren Martial Arts: dat is ook een pré. Maar ben je bereid en in staat je aan te passen aan de mentaliteit van de straat?
 • • Je vecht regelmatig tegen 5 mensen tegelijkertijd waarvan de helft gewapend en je slaat ze allemaal in de prak: jij blijft thuis, we kunnen jouw niets meer leren.

Opzet van de opleiding

 • • De opleiding duurt 1 jaar en vindt plaats in de dynamiek van de reguliere trainingsuren.
 • • De Eskrima training is een verplicht onderdeel.
 • • De lesstof wordt gestructureerd aangeboden; je krijgt die ook op schrift aangeboden als naslag.
 • • Afhankelijk van de vorderingen ga je na ca. 3 maanden (delen van) trainingen overnemen; dit wordt bekeken en geëvalueerd.
 • • Elke 8ste week onderga je een voortgangstest in de vorm van pressure-drills gedurende ongeveer 30 minuten.
 • • De eindtest bestaat uit een pressure-drill van ongeveer een uur waarbij een selectie van de aangeboden stof aan de orde komt.
 • • Alle testen worden gefilmd zodat je ook zelf een analyse kan maken van jouw sterke en zwakke onderdelen.
 • • Indien de kandidaat dat nodig vindt kan er 1 maal per maand een privé training worden afgesproken om evt. problemen op te lossen.

Ook handig om te weten

Waarom wil je aan deze opleiding deelnemen?
 • • een jaar lang onder speciale begeleiding en aandacht trainen en periodiek jouw vorderingen op de proef te stellen om zodoende jouw persoonlijke zelfverdediging tot het hoogste niveau te tillen
 • • jouw beroep brengt risico's en je wil graag na elke dienst veilig thuis komen
 • • je bent beveiliger/BOA; met een wat kickboksen of MMA ter zelfverdediging kun je snel op zoek naar een andere carrière
 • • je wil - onder de vleugels van DKMF Fight Concepts - een eigen club oprichten
 • • je begrijpt dat een basis zelfverdediging noodzakelijk is voor iedereen en jij wil daaraan bijdragen

Enkele vragen die in je op zouden kunnen komen

  • Een heel jaar is lang. Elders ben je binnen 5 dagen instructeur. Is er ook een verkorte opleiding?
   • • Nee, geen verkorte opleiding. Wij verkopen een gedegen opleiding, geen indrukwekkende stukken papier.
  • Kan iedereen de eindtest halen?
   • • Hoewel iedereen de eindtest zou moeten kunnen halen blijkt de praktijk soms weerbarstiger
  • Blessures tijdens de opleiding
   • • Geen probleem, de opleiding wordt met de hersteltijd verlengd
  • Daling van motivatie
   • • Exit
  • Vakantie
   • • Geen probleem, de opleiding wordt met die tijd verlengd
  • Geblesseerd tijdens periodieke- of eindtest
   • • Herkansing na herstel
  • Periodieke- of eindtest afgebroken wegens conditionele issues
   • • Gezakt. Herkansing mogelijk na 3 maanden
  • Geslaagd voor de opleiding! En dan?
   • •  Dan blijf je natuurlijk gewoon trainen want Krav Maga Hybrid is geen traditionele Martial Art maar een systeem dat voortdurend evolueert, alle ontwikkelingen van de straat volgt en zich daaraan aanpast. Je kan jouw eigen club starten onder de vlag van DKMF Fight Concepts, trainingen geven aan reguliere groepen, je vervangt hoofdtrainer bij afwezigheid, neemt groepen over van andere instructeurs bij hun verhindering, etc.

  • Totale kosten voor de opleiding (incl. tussentijdse- en eindtest en certificaat) slechts € 1620,= bij de standaard tijdspanne van één jaar..
   • Betaalmogelijkheden:
   • •  Termijnen van € 135,= / mnd gedurende het opleidingstraject LET OP: u tekent voor een jaarcontract dat na 12 maanden wordt omgezet naar een maandcontract indien de opleiding volbracht is.
   • •  Bedrag ineens € 1539,= (-5%)
Hier kunt u zich aanmelden voor de opleiding