English

HIGH INTENSITY Thematic Training

REALITY CHECK TRAINING

Regelmatig organiseren we Reality-Check trainingen en workshops. Behalve eigen leden is iedereen welkom die een straatgerelateerd zelfverdedigingssysteem beoefent. Het doel van de workshop is een gelegenheid te bieden om de - tijdens de reguliere trainingen - opgedane skills te testen: met andere woorden ... werkt 't of werkt 't niet. De workshops zijn intensieve trainingen van ca. 2 uur.
Aan elke Reality-Check training wordt een thema gekoppeld. Bijvoorbeeld:

Scherpe voorwerpen op straat. Kun je ze tijdig zien? Hoe snel zijn ze? Heb je wel tijd om te reageren? Is weglopen een optie? Hoe realistisch zijn de verhalen van de internet-guru's wat betreft verdediging, ontwapening, counters? Kun je wel ontwapenen als het er echt op aan komt? En hoe gaat dat allemaal bij slechte lichtomstandigheden.

div.panel-body(style="background-color: #030303;")

Weten we echt wel hoe gevaarlijk het grondgevecht is op straat? We gaan het onderzoeken, uiteraard met meer dan één tegenstander.

Én met oplossingen, bijvoorbeeld hoe reageer je als je toch wordt neergehaald. Hoe houd ik mijn omgeving in de gaten en veel meer ins en outs over het grondgevecht.

Je gaat ook de ervaring opdoen van de plotselinge tegenwoordigheid van verborgen wapens tijdens de onoverzichtelijkheid van het grondgevecht.

We trainen regelmatig met wapens, met name messen en stokken. Maar kun je ook zelf een mes gebruiken als het nodig is? Kun je überhaupt wel een mes trekken? Of een stok gebruiken? Of een ander voorwerp dat ergens voor het grijpen ligt. En kun je daar dan ook zinnige dingen mee doen?

Belangrijke kennis want als je zelf een wapen kunt gebruiken begrijp je ook wat een ander ermee kan. Maakt het (on-)mogelijke van je verdediging en counter begrijpelijk en verhoogt de overlevingskansen.

We hanteren dresscodes tijdens de high intensity trainingen. We trainen in gemakkelijk zittende sportkleding, normaal gesproken. Maar hoe werkt dat buiten? Bijvoorbeeld met dikke winterkleding. Ervaar de bewegingsbeperkingen, het feit dat je lichaam de warmte niet kwijt kan bij hevige inspanning (spoiler: voelt niet zo goed) en hoe ga je daarmee om.

Je kan deze minder plezierige ervaringen beter tijdens een training voor het eerst meemaaken dan op het moment wanneer het er echt om gaat.

Tijdens een reguliere training is het natuurlijk niet de bedoeling jouw trainingspartner te beschadigen. Maar hoe zou het nu zijn als je een training kan meemaken waarbij je voluit kan slaan, kopstoten kunt uitdelen, kunt trappen.

Hoe is het om dat te ondergaan? Maar ook: counter ik wel zo hard en efficiënt als ik denk dat ik doe. Belangrijk te weten want uiteindelijk zul je, als er echt geen ontsnapping mogelijk is, iemand hard genoeg moeten kunnen raken zelf veilig weg te kunnen komen.

Met andere woorden: veroorzaken mijn counters wel de nodige body-mechanics bij de tegenstander om het gevecht te kunnen beëindigen? Tijdens deze high-intensity training kun je ervaren of jouw counter wel de kracht en intensiteit heeft om enig effect te sorteren.

Ook kun je ervaren of je handen wel bestand zijn tegen zoveel geweld. Voor velen zal dat een teleurstelling opleveren ...

Uiteraard vindt deze training plaats onder strenge veiligheidsvoorschriften en beschermende uitrusting.